Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích

SKIP ČR spolupracuje na dalším projektu, který realizuje Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR společně se svými členy a partnerem projektu (ČMKOS).

Tento projekt navazuje na obě etapy již proběhlého projektu Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny v důchodovém systému, do kterého byl SKIP ČR také zapojen za bipartitní platformu kultura.

Realizátorem projektu je Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR společně se svými členy a partnerem projektu (ČMKOS).

Evropská unie – Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost – logo

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky – logo

Sociálním partnerem SKIP ČR v projektu je Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody.

Doba trvání projektu: 2/2019 – 1/2022

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010197

Cílem nového projektu Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích je připravit relevantní a využitelná doporučení pro implementaci opatření u vybraných pracovních pozic v odvětvích a sjednotit názory sociálních partnerů na bipartitní úrovni v problémových oblastech.

Čeho chceme v projektu dosáhnout

Posunout se ze stavu identifikace problémových oblastí a návrhů opatření do stavu zpracovaná doporučení způsobu implementace zvolených opatření včetně pilotního ověření pro vybrané pozice v odvětvích dle zaměření klíčové aktivity (nástroje na podporu adaptability zaměstnanců, dopady strategií 4.0 na pracovní pozice, vliv vícesměnných provozů a pracovních pomůcek na výkon profese a její fyzickou zátěž, stres, vyhoření, psychická zátěž či rozvoj a posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, podpora kolektivního vyjednávání, jeho bariery aj.).

Společně, jako sociální partneři, navrhnout řešení a sjednotit názory pro vybrané problémové oblasti a další činnost BP.

Cíle

Chceme u vybraných pracovních pozic v odvětvích najít způsob jak:

  • snížit fyzickou i psychickou zátěž u vybraných pracovních pozic;
  • umožnit prodloužení věku odchodu do starobního důchodu.

Chceme jako sociální partneři definovat doporučení pro prosazení změn či úpravu podmínek v problémových oblastech definovaných v rámci obsahu KA06.

Chtěli bychom nalézt cestu – doporučení, jak eliminovat bariéry v oblasti kolektivního vyjednávání a poskytování flexibilních forem práce ve veřejném sektoru.

Klíčové aktivity

  • Rekonstrukce a činnost pracovní skupiny na úrovni bipartitní platformy (klíčová aktivita 01)
  • Stres, vyhoření, psychická zátěž – faktory ovlivňující výkon profesí (klíčová aktivita 05)
  • Podpora kolektivního vyjednávání, řešení témat, rozvoj a posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci (klíčová aktivita 06)
  • Zajištění informovanosti a přenosu výsledků a informací pro cílovou skupinu (klíčová aktivita 09)

Výstupy

Stres, vyhoření, psychická zátěž

Podpora kolektivního vyjednávání

Vzorové materiály k využití

Brožura

Shrnutí výsledků aktivit projektu (pdf)

Závěrečná konference projektu "Podpora zaměstnaneckého rozvoje v knihovnách a dalších kulturních institucích", 1. 6. 2022.

Sociální dialog a kolektivní vyjednávání v kulturních institucích - výsledky šetření mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, PhDr. Miroslava Knoflíčková, předsedkyně Odborového svazu pracovníků kultury a ochrany přírody

Sociální dialog a jeho účastníci, specifika kolektivního vyjednávání a problematika uzavírání kolektivních smluv, JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D., Masarykova univerzita

Syndrom vyhoření - příčiny jako vodítka pro nápravu, Mgr. Ing. Soňa Plháková, psycholožka, lektorka 

Zdravá výživa jako prevence vyhoření, Bc. Šárka Secová, výživová poradkyně 

Motivační program a komunikace se zaměstnavatelem, Ing. Richard Ščerba, MBA, ředitel Personálního odboru Národní knihovny ČR 

Výzvy, které Covid přinesl do vztahů na pracovišti, Ing. Radomíra Kodetová, ředitelka Krajské knihovny v Pardubicích 

Zkušenost architekta od přípravy projektu po realizaci a užívání knihovny, Ing. arch. Petr Lešek, ateliér Projektil architekti 

Celoživotní vzdělávání pracovníků knihoven, Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., vedoucí Oddělení vzdělávání NK ČR, předseda SKIP ČR 

Kontakt

Mgr. Vladana Pillerová
Ing. Dana Smetanová