Ocenění MARK 2021 získal Tomáš Pavelka

Nejnovějším nositelem ocenění MARK určeného pro nejlepší mladé pracovníky/ce knihoven a studenty/ky našeho oboru se stal Tomáš Pavelka. Ocenění získla za aktivní podporu knihoven v malých obcích, za skloubení práce starosty, knihovníka a studenta a také za série tříletých celorepublikových stáží organizovaných Sdružením místních samospráv pod názvem Jak nastartovat obecní knihovnu? a Knihovna v obci.

Cena byla slavnostně předána 14. října 2021 v Zrcadlové kapli Klementina. Záznam z předávání knihovnických ocenění najdete na Facebooku.