Ocenění MARK 2022 získala Mgr. Michaela Mrázová

Nejnovějším nositelem ocenění MARK určeného pro nejlepší mladé pracovníky/ce knihoven a studenty/ky našeho oboru se stala Mgr. Michaela Mrázová. Cenu získala za aktivní propagaci nových trendů a modernizaci oboru s podporou STEM vzdělávání, za trvalé úsilí udělat z knihovnictví obor atraktivní pro mladé knihovníky a za reprezentaci českých knihoven a knihovníků na konferenci IFLA 2022.

Cena byla slavnostně předána 4. října 2022 v Zrcadlové kapli Klementina.

Z předávání ocenění jsou k dispozici fotografie Evy Hodíkové, Markéty Tiché a Lindy Jansové z Národní knihovny ČR.

Gratulujeme!