Sdružení místních samospráv převzalo záštitu nad 14. ročníkem soutěže pro mladé knihovníky MARK

Už od roku 2010 uděluje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR cenu MARK. Jejím cílem je podpořit a ocenit mimořádné tvůrčí aktivity mladých knihovníků a knihovnic, pedagogů a studentů a ohodnotit jejich konkrétní mimořádný přínos oboru v daném roce. Záštitu nad 14. ročníkem soutěže převzalo Sdružení místních samospráv ČR.

„Jsem přesvědčena, že kouzlo tradičních povolání je nutné podporovat, a to především u mladé generace. V tomto případě je ještě přidanou hodnotou, že knihovník může ovlivnit a rozvíjet zájem o literaturu, historii a kulturu v místě svého působení. Jsme hrdí na to, že jsme mohli převzít záštitu nad tak prospěšnou soutěží a rozšířit povědomí o ní i do menších obcí,“ říká předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR Eliška Olšáková.

Eliska Olsaková profilova fotka
Eliška Olšáková

Zkratka ocenění MARK vychází ze slov mladý/mladá, moudrý/moudrá; aktivní, atraktivní; rozkvétající, rozumný/rozumná a knihovník/knihovnice.

V letošním roce je ambicí působnost a význam ceny rozšířit více do regionů. Podle nových pravidel bude ocenění MARK udělováno v prvním kole na krajské úrovni a následně mezi vítězi krajských kol dojde k výběru celostátního vítěze. Na krajské úrovni může být oceněno až 14 vítězů.

„Ve Sdružení místních samospráv ČR dlouhodobě vnímáme potřebnost knihoven na venkově jakožto institucí vzdělávacích, kulturních i míst pro setkávání občanů a komunitních center. Ocenění směřuje k podpoře mladých lidí v knihovnách, kteří jediní mohou do budoucna zajistit udržení jednoho z klenotů České republiky – husté sítě knihoven napříč všemi regiony. Těšíme se na nominace šikovných knihovnic a knihovníků ze všech koutů naší země,” dodává Tomáš Pavelka, nejmladší český starosta a nositel ocenění MARK 2021 za mimořádný přínos oboru. Cenu získal za aktivní podporu knihoven v malých obcích, za skloubení práce starosty, knihovníka a studenta a také za série tříletých celorepublikových stáží ve spolupráci se SMS ČR.

Tomáš Pavelka jpg
Tomáš Pavelka

Předání ceny MARK je součástí vyhlášení cen Ministerstva kultury Knihovna roku a ceny SKIP Městská knihovna roku, které probíhá v Týdnu knihoven. Letos se uskuteční od 2. do 6. října.

Tomáš Pavelka, Vít Richter a Eliška Olšáková při jednání o záštitě soutěže MARK 2023
Tomáš Pavelka, Vít Richter a Eliška Olšáková při jednání o záštitě soutěže MARK 2023

Zdroj textu: Tisková zpráva Sdružení místních samospráv ČR z 1. 3. 2023. Viz též příspěvek na facebooku Sdružení místních samospráv ČR.